luni, iulie 22, 2024

APIA primeşte până în 14 martie cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activitaţii crescătorilor de porci şi păsări în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina

EconomieAPIA primeşte până în 14 martie cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activitaţii crescătorilor de porci şi păsări în contextul crizei provocate de războiul...

”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 14.03.2024 inclusiv, primeşte cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activitaţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, anunţă APIA.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de: 126.694.400 lei  reprezentând echivalentul a 25.600.000 euro, pentru sectorul suin; 151.934.300 lei  reprezentând echivalentul a 30.700.000 euro, pentru sectorul avicol şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2024.

Cuantumul ajutorului de stat  este de:

100 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat şi/sau animale de reproducţie, respectiv scoafe şi/sau scrofiţe montate;

100 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se depun/ transmit la Centrele Judeţene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de plată pentru M14 sau DR 06.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro.

Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9334 lei pentru 1 euro.

Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 62 lit. a) întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C 1.188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Plata ajutorului de stat se efectuează de către APIA – Aparat Central până la data de 30 iunie 2024, în baza cererilor autorizate la plată de către Centrele APIA. Se pot efectua plăţi şi după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Informaţiile privind beneficiarii, condiţiile de eligibilitate, documentele ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum şi Ghidul solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA.

 

Vezi si alte articole...