sâmbătă, februarie 24, 2024

Autoritatea de Reglementare în Energie propune reguli noi privind racordarea pe bază de licitaţie a locurilor de producere a energiei electrice la reţelele de interes public

EconomieAutoritatea de Reglementare în Energie propune reguli noi privind racordarea pe bază de licitaţie a locurilor de producere a energiei electrice la reţelele de interes public

”Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 25 alin. (2^2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE a elaborat şi publicat în vederea consultării publice, proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacităţii reţelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public”, anunţă ANRE.

Elaborarea metodologiei are ca scop stabilirea regulilor privind alocarea prin licitaţie a capacităţilor disponibile în vederea racordării locurilor de producere/de consum şi de producere noi, cu puteri instalate ale instalaţiilor de producere a energiei electrice mai mari sau egale cu 1 MW. Dezvoltarea şi administrarea platformei pentru licitaţii şi organizarea activităţii respective se va realiza de către operatorul de transport şi de sistem.

Proiectul de ordin prevede înlocuirea conceptului actual prin care se instituie obligaţia participării solicitanţilor de racordare la lucrări de întărire generale în reţelele electrice în amonte de punctul de racordare cu un mecanism de alocare a capacităţii reţelei electrice bazat pe licitaţie. Prin acest mecanism, sumele colectate prin licitaţie pentru lucrările suplimentare de dezvoltare a reţelei electrice, necesare pentru acoperirea cererilor solicitanţilor pentru alocare de capacitate, se utilizează de operatorii de reţea pentru dezvoltarea reţelelor electrice.

„Noua Metodologie are în vedere alocarea capacităţii disponibile a reţelei electrice prin metode de piaţă, şi promovează un mecanism ce asigură un mediu concurenţial care oferă o mai bună predictibilitate dezvoltării surselor de energie în sistemul energetic. Consider că prin implementarea acestui mecanism în cadrul de reglementare, solicitanţii ce urmează să dezvolte locuri de producere cu puteri instalate mai mari sau egale cu 1 MW au posibilitatea securizării capacităţilor necesare în vederea racordării ulterioare la reţea, acest lucru conducând la creşterea rezilienţei sistemului energetic naţional. Fiind in perioada de consultare publica, evident ca aşteptăm propuneri, sugestii pentru îmbunătăţirea formei publicate astăzi”, a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE.

Totodată, elaborarea proiectului de ordin are în vedere revizuirea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi ale actelor subsecvente acestuia, prin măsuri care se referă, în principal, la constituirea garanţiilor financiare care se prevăd în avizele tehnice de racordare emise pentru locuri de producere/de consum şi de producere noi cu puteri instalate mai mari de 1 MW.

Proiectul de ordin, împreună cu informaţiile necesare părţilor interesate pentru transmiterea observaţiilor şi a propunerilor, sunt publicate pe pagina de internet a ANRE, la rubrica Consultări publice/Documente de discuţie/Energie electrică.

 

Vezi si alte articole...