miercuri, februarie 28, 2024

Autoritatea din Comunicaţii anunţă că va finaliza în acest an strategia de reglementare în comunicaţii electronice 2026 şi că va acorda un interes particular serviciilor poştale

EconomieAutoritatea din Comunicaţii anunţă că va finaliza în acest an strategia de reglementare în comunicaţii electronice 2026 şi că va acorda un interes particular serviciilor poştale

”ANCOM lansează în consultare publică planul său de acţiuni pentru anul 2024. Autoritatea îşi propune pentru acest an, printre altele, continuarea proiectelor care privesc cadrul de reglementare tehnică şi economică a serviciilor de comunicaţii electronice, o atenţie deosebită fiind acordată planificării strategice a sectorului, precum şi cartografierii disponibilităţii serviciilor de comunicaţii electronice. În contextul în care Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului devine obligatoriu în statele membre, ANCOM şi-a propus acţiuni privind aplicarea acestui regulament şi elaborarea legislaţiei secundare specifice. Un interes particular va fi acordat serviciilor poştale, având în vedere că la finalul anului 2024 expiră desemnarea furnizorului de serviciu poştal universal”, anunţă autoritatea.

Pentru cartografierea disponibilităţii serviciilor de comunicaţii electronice, autoritatea şi-a propus să implementeze proiecte precum publicarea listei zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă la punct fix şi studiul privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe capabile să furnizeze servicii în bandă largă.

Cetăţenii României au dreptul de a li se asigura, în măsura în care este rezonabil, accesul la cel puţin un serviciu funcţional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix. Pentru asigurarea acestui drept, ANCOM va elabora o decizie pentru stabilirea criteriilor de rezonabilitate pentru furnizarea acestui tip de serviciu având în vedere, după caz, costurile de instalare a serviciului, poziţionarea imobilului faţă de o cale de comunicaţie terestră, condiţiile geografice deosebite, situaţia locativă a persoanelor fizice sau altele asemenea.

În cursul anului 2024, ANCOM va finaliza strategia de reglementare în comunicaţii electronice 2026 şi va actualiza , harta privind acoperirea reţelelor de telefonie mobilă, cu rezultatele campaniei de măsurare a acoperirii cu semnal care urmează a fi desfăşurată în 2024.

Alte proiecte planificate în proiectul planului de acţiuni vizează actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice, revizuirea pieţei serviciilor de acces local la puncte fixe, revizuirea Deciziei nr. 1023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi stabilirea tarifelor orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere, aceasta din urmă contribuind la continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii.

Şi în acest an, împreună cu ANRCETI, autoritatea omoloagă din Republica Moldova, ANCOM va monitoriza şi raporta evoluţiile înregistrate în 2023, ca urmare a aplicării Acordului privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între România şi ţara vecină, asumat de guvernele celor două state în februarie 2022.  

Pentru aplicarea regulamentului european în România, a fost elaborat un proiect de lege care stabileşte măsurile legislative naţionale necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA) în România, act legislativ obligatoriu pentru statele membre începând cu data de 17 februarie 2024.

Proiectul se află pe circuitul legislativ pentru adoptare în cadrul Parlamentului.

Autoritatea va elabora legislaţia secundară privind modul de transmitere a informaţiilor referitoare la notificarea furnizorilor de servicii intermediare, procedura de soluţionare a plângerilor, condiţiile şi procedurile de acordare, suspendare, încetare şi revocare a statutului de notificator de încredere şi a celui de cercetător agreat. Vor fi totodată stabilite regulile generale de derulare a inspecţiilor de către personalul de control al ANCOM, precum şi condiţiile şi procedura de acordare, încetare şi revocare a certificării organismelor extrajudiciare de soluţionare a litigiilor.

În sectorul serviciilor poştale, autoritatea are în vedere derularea unei proceduri privind desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, având în vedere faptul că desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale expiră la 31 decembrie 2024. Un alt proiect cu impact asupra sectorului serviciilor poştale vizează elaborarea strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poştale 2025.

Proiectul planului de acţiuni pentru anul 2024 mai cuprinde realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poştale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletărie şi impactul comerţului electronic asupra pieţei serviciilor poştale, dar şi a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului. În acelaşi timp, Autoritatea va continua proiectul privind monitorizarea aplicării Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea şi verificarea datelor statistice şi a informaţiilor transmise de către furnizorii de servicii poştale.  

În domeniul administrării şi gestionării spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotaţie, Autoritatea şi-a propus elaborarea unei decizii cu privire la procedura de alocare şi asignare a codurilor atribuite României prin acorduri internaţionale pentru staţii de radiocomunicaţii, precum şi organizarea unei consultări publice privind stabilirea modalităţii de licenţiere a  benzilor de frecvenţe 1980 – 2010 MHz (Pământ – spaţiu) / 2170 – 2200 MHz (spaţiu – Pământ) atribuite serviciului mobil prin satelit, după expirarea licenţelor acordate către Inmarsat Ventures SE şi Echostar Mobile Limited în baza Deciziei Comisiei Europene nr. 2009/449/CE.

În contextul actualizării cadrului general de reglementare a comunicaţiilor din România, Autoritatea şi-a propus revizuirea prevederilor Deciziei nr. 543/2017 privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii. 

Planul de acţiuni al ANCOM pentru anul 2024 poate fi consultat pe site-ul propriu, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.02.2024.

ANCOM a lansat un sondaj de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii (servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale) faţă de activitatea sa, cu scopul de a înţelege mai bine nevoile şi aşteptările utilizatorilor şi de a asigura o informare corespunzătoare cu privire la piaţa de comunicaţii. Sondajul de opinie poate fi completat până cel târziu 29 februarie 2024, pe site ANCOM.

Vezi si alte articole...