sâmbătă, decembrie 9, 2023

Calendarul zilei 19 noiembrie: Sfântul Proroc Avdie și Sfântul Mucenic Varlaam

MedicalCalendarul zilei 19 noiembrie: Sfântul Proroc Avdie și Sfântul Mucenic Varlaam

Pe 19 noiembrie, Biserica îi pomenește în calendarul ortodox pe sfântul proroc Avdie și pe sfântul Mucenic Varlaam.

Numele Avdie se tâlcuiește robul Domnului. Acest proroc era originar din Sichem și a trăit cu opt sute de ani înainte Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este cel mai vechi dintre prorocii mici.

Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui Ahai și al proorocului Ilie al cărui ucenic a fost. Cartea Prorocului Avdie este cea mai scurtă din Vechiul Testament fiind alcătuită dintr-un singur capitol cu 21 de versete în care se arată pedepsele pe care le vor suferi Edomiții pentru că au ajutat pe dușmanii regatului Iuda (Avdie 1, 10-11).

Prorocul mai vestește că Iuda se va întoarce din robie și casa lui Iacov își va lua înapoi pământurile și biruitorii se vor duce în muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, iar împărăția va fi a Domnului adică, împărăția adevărului întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos va rămâne în veci așa cum citim și în Simbolul Credinței: a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Sfântul Mucenic Varlaam

Sfântul Mucenic Varlaam († 304) a pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos în timpul persecuției împăratului Dioclețian. Varlaam era originar dintr-un sat de lângă Antiohia unde trăia muncindu-și pământul și propovăduind cuvântul Domnului. Din cauza mărturisirii credinței creștine, Sfântul Mucenic Varlaam a stat multă vreme închis în temnița din Antiohia. A fost supus supliciilor în speranța ca Sfântul Mucenic va apostazia și va jertfi zeilor, însă a rezistat chinurilor și în cele din urmă a primit cununa muceniciei.

Vezi si alte articole...