miercuri, iulie 17, 2024

Comisia Europeană a trimis cereri de informaţii către 17 platforme şi motoare de căutare online foarte mari, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

EconomieComisia Europeană a trimis cereri de informaţii către 17 platforme şi motoare de căutare online foarte mari, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Aceste POFM şi MCOFM sunt invitate să furnizeze mai multe informaţii cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma obligaţiei de a acorda acces, fără întârzieri nejustificate, la datele care sunt public accesibile, prin interfaţa lor online, pentru cercetătorii eligibili, mai arată comunicatul de presă al Executivului european.

Accesul cercetătorilor la date este esenţial pentru a se asigura responsabilizarea şi controlul public al politicilor platformelor. Accesul cercetătorilor la datele disponibile public contribuie în mare măsură la obiectivele RSD, ceea ce este deosebit de important având în vedere evenimentele următoare cum ar fi alegerile la nivel naţional şi la nivelul UE, precum şi pentru monitorizarea continuă a prezenţei conţinuturilor şi bunurilor ilegale pe platformele online.

Cele 17 POFM şi MCOFM trebuie să prezinte Comisiei Europene informaţiile solicitate până la 9 februarie 2024. Pe baza evaluării răspunsurilor primite, Comisia va stabili etapele următoare, mai indică sursa citată.

În urma desemnării lor ca platforme sau motoare de căutare online foarte mari, cele 17 POFM şi MCOFM trebuie să respecte întregul set de dispoziţii introduse de RSD, inclusiv dispoziţia privind accesul la date.

La 18 decembrie 2023, Comisia a iniţiat împotriva POFM „X” o procedură oficială de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, din mai multe motive, printre care suspiciunea de încălcare a obligaţiilor referitoare la accesul cercetătorilor la date, conform sursei menţionate.

Vezi si alte articole...