miercuri, aprilie 17, 2024

Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă cu măsuri pentru o bună gestiune a fondurilor destinate sectorul pescuit şi acvacultură

EconomieExecutivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă cu măsuri pentru o bună gestiune a fondurilor destinate sectorul pescuit şi acvacultură

Actul normativ aprobat asigură un flux financiar constant la nivelul beneficiarilor prin stabilirea normelor în materia efectuării plăţilor, avansuri, garanţii şi debite, respectiv completarea fluxurilor financiare cu reglementări specifice situaţiilor apărute în derularea fondurilor provenite din FEAMPA, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

În vederea asigurării unei bune gestiuni financiare a fondurilor, se reglementează mecanismul de finanţare, în sensul că se stabilesc tipurile de sume care se cuprind în bugetul şi regulile pe care trebuie să le respecte beneficiarii Programului pentru Acvacultură şi Pescuit la depunerea cererilor de plată, precum şi verificările pe care le vor face, după caz, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

De asemenea, prin acest act normativ se stabilesc condiţiile de acordare a avansului pentru implementarea operaţiunilor în funcţie de tipul de beneficiar şi modul de justificare acestuia.

Totodată, se reglementează şi mecanismul de recuperare a prefinanţării acordate, în situaţia în care aceasta nu a fost justificată. Procentul de cofinanţare de la Bugetul de stat a sumelor puse la dispoziţie de Comisia Europeană din FEAMPA este de 30 %.

MADR reaminteşte că Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021 – 2027 are o alocare financiară de 232 milioane euro, din care 162,5 milioane euro din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură (FEAMPA), respectiv 69,5 milioane euro din Bugetul de Stat.

Sumele corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse prin prezentul act normativ sunt cuprinse în prevederile multianuale ale MADR, iar pentru anul 2024 măsurile propuse se încadrează în bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2024, respectiv 428.600.000 lei (credite de angajament şi credite bugetare), negenerând un impact financiar asupra bugetului general consolidat sau asupra bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Beneficiarii măsurilor prevăzute în acest act normativ pot fi: pescarii autorizaţi să practice pescuit comercial, fermierii din acvacultură, procesatorii de produse din pescuit şi acvacultură, autorităţi publice, unităţi de cercetare din domeniul acvaculturii şi pescuitului, beneficiari ai strtegiilor de dezvoltare locală din zonele pescăreşti.

Vezi si alte articole...