miercuri, aprilie 17, 2024

Grupul E.ON vrea să investească 42 de miliarde de euro în tranziţia energetică a Europei până în 2028

EconomieGrupul E.ON vrea să investească 42 de miliarde de euro în tranziţia energetică a Europei până în 2028

”E.ON îşi va stimula creşterea viitoare prin extinderea, din nou, a planului de investiţii pe termen mediu, cu aproximativ 30% faţă de planul anterior pe cinci ani. Din 2024 până în 2028, grupul intenţionează să investească 42 de miliarde de euro în tranziţia energetică a Europei şi, prin urmare, într-un sistem energetic sigur, competitiv şi durabil”, anunţă grupul.

Aproximativ 70% din investiţii vor fi făcute în Germania.

 „Am înfruntat din nou situaţiile dificile din anul financiar 2023. Şi am obţinut din nou rezultate foarte bune care ne-au depăşit aşteptările. Pentru aceasta, le datorăm angajaţilor noştri un mare mulţumesc. Rezultatul este o dovadă a performanţei noastre operaţionale şi a succesului strategiei de investiţii şi de creştere. De asemenea, arată că beneficiem din ce în ce mai mult de focusul nostru strategic şi consecvent asupra reţelelor energetice şi a infrastructurii energetice sustenabile şi a soluţiilor pentru clienţi”, spune CEO E.ON, Leonhard Birnbaum.

El afirmă că ceea ce are nevoie Europa acum este o infrastructură energetică inteligentă pentru energie sustenabilă, sigură şi accesibilă.

În exerciţiul financiar 2023, EBITDA ajustat al grupului de 9,4 miliarde de euro a fost cu 1,3 miliarde euro peste nivelul anului anterior şi, de asemenea, peste intervalul estimat de 8,6 până la 8,8 miliarde euro, care fusese ajustat în iulie. Efectele unice au contribuit în mod semnificativ la această performanţă a profiturilor, la fel ca îmbunătăţirile operaţionale şi investiţiile consistente. Venitul net ajustat al grupului a crescut cu aproximativ 340 de milioane de euro, până la 3,1 miliarde de euro şi, prin urmare, a fost la fel, peste estimările de 2,7 până la 2,9 miliarde euro.

„E.ON priveşte înapoi la un an financiar 2023 puternic, în care am crescut pe aproape toate pieţele europene. Perspectivele pentru anii următori sunt, de asemenea, foarte promiţătoare. Reţelele noastre sunt în creştere şi se află în centrul atenţiei factorilor de decizie, publicului şi investitorilor. Având în vedere obiectivele energetice şi climatice ale Europei, ne aşteptăm ca afacerile noastre cu soluţii sustenabile pentru clienţi şi infrastructură energetică să genereze o creştere semnificativă a veniturilor pe termen mediu”, declară directorul financiar E.ON, Marc Spieker.

Reţelele energetice au dat cea mai mare parte din veniturile grupului. EBITDA ajustat al segmentului de 6,6 miliarde de euro reprezintă o creştere de 1,2 miliarde de euro de la un an la altul. Investiţiile din ce în ce mai mari în infrastructura de reţea au fost un factor cheie al acestei evoluţii pozitive. În 2023, E.ON a adăugat peste jumătate de milion de noi conectări la reţelele sale de distribuţie. Alături de investiţii mai mari, redresarea pieţei de energiei a avut un impact pozitiv asupra reţelelor. Acest lucru a condus la o reducere semnificativă a costurilor de redispecerizare în Germania. Această scutire temporară va fi transferată clienţilor în anii următori, în taxele de distribuţie.

EBITDA ajustat a crescut cu 1,1 miliarde de euro de la un an la altul, până la 2,8 miliarde de euro.

E.ON planifică noi investiţii record în tranziţia energetică: 42 miliarde de euro la nivel european în perioada 2024-2028.

Grupul şi-a accelerat semnificativ investiţiile în anul financiar 2023, extinzându-le la un total de 6,4 miliarde de euro. Investiţiile totale au fost, prin urmare, cu aproximativ o treime mai mari decât în anul precedent (2022: 4,8 miliarde de euro) şi cu aproximativ 300 de milioane de euro peste prognoza ajustată în noiembrie.

 E.ON a făcut totodată în jur de 3.000 de angajări suplimentare.

Grupul a investit 5,2 miliarde de euro în extinderea, modernizarea şi digitalizarea reţelelor în 2023, cu aproximativ 35% mai mult decât în anul anterior. E.ON a crescut, de asemenea, investiţiile în soluţiile pentru clienţi cu 35%, ajungând la 1,1 miliarde de euro, din care majoritatea – aproximativ 700 de milioane de euro – au fost alocate afacerii de Soluţii de Infrastructură Energetică, care oferă soluţii de decarbonizare pentru clienţii din industrie, oraşe şi comunităţi.

E.ON îşi măreşte iar investiţiile planificate pentru următorii cinci ani şi intenţionează să investească 42 de miliarde de euro în perioada 2024-2028. Din această sumă, 34 de miliarde de euro vor fi alocate activităţii de Reţele Energetice, în condiţiile unui mediu de reglementare adecvat. Peste 25 de miliarde de euro vor fi investite în reţelele din Germania. Pentru ca tranziţia energetică să reuşească, infrastructura reţelelor trebuie să se dezvolte în linie cu schimbările de pe partea de alimentare şi consum. Aproximativ 5 miliarde de euro vor fi dedicate soluţiilor pentru Infrastructura Energetică, afacerea de creştere a E.ON care oferă soluţii pentru industrii, oraşe şi municipalităţi. Alte domenii de investiţii includ proiecte de digitalizare, implementarea contoarelor inteligente şi soluţii inteligente de încărcare pentru mobilitatea electrică.

„Vom continua să ne dezvoltăm şi în anii următori. În Europa există planuri masive de extindere a instalaţiilor de energie regenerabilă care vor trebui conectate la reţele. Milioane de pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei electrice pentru locuinţe şi staţii de încărcare vor trebui, de asemenea, instalate. De aceea, investim şi mai mult şi mai rapid în infrastructura reţelelor noastre de energie electrică, care se va extinde în mod continuu cu o medie anuală de zece procente până în 2028”, a declarat Marc Spieker.

Potrivit acestuia, investiţiile suplimentare vor consolida, de asemenea, baza pentru o creştere ulterioară în afacerea noastră de soluţii pentru clienţi.

Se preconizează ca EBITDA ajustat al Grupului să crească la peste 11 miliarde de euro până în 2028.

Compania anticipează că rezultatele sale pentru întregul an 2024 se vor normaliza, rezultând un EBITDA ajustat al grupului cuprins între 8,8 şi 9 miliarde de euro. Se estimează că EBITDA ajustat al grupului va creşte până la peste 11 miliarde de euro până în 2028.

În afacerea de Reţele Energetice, E.ON intenţionează să-şi extindă câştigurile la 6,7-6,9 miliarde de euro în anul financiar curent. În special, se aşteaptă ca investiţiile în infrastructura reţelelor să impulsioneze creşterea suplimentară. E.ON îşi propune să crească contribuţia la câştigurile din afacerea de reţele la peste 8 miliarde de euro până în 2028.

E.ON anticipează un venit net ajutat al grupului de 2,8-3 miliarde de euro în anul financiar 2024. Acesta corespunde unui profit pe acţiune cuprins între 1,07 şi 1,15 euro.

 Consiliul de Administraţie şi Consiliul de Supraveghere vor propune Adunării Generale a Acţionarilor un dividend majorat de 0,53 de euro pe acţiune pentru anul 2023. Acest lucru este în conformitate cu obiectivul E.ON de a creşte dividendul cu până la 5% anual până în 2028.

 

 

Vezi si alte articole...