sâmbătă, iunie 15, 2024

Marcel Ciolacu: Obţinerea statutului de membru al OCDE rămâne un important obiectiv strategic al României, asumat de întreaga clasă politică

EconomieMarcel Ciolacu: Obţinerea statutului de membru al OCDE rămâne un important obiectiv strategic al României, asumat de întreaga clasă politică

„Obţinerea statutului de membru al OCDE rămâne cel mai important obiectiv strategic al României, după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, asumat de întreaga clasă politică. Guvernul României este deplin angajat să facă progrese atât în ceea ce priveşte dimensiunea ce implică reforme, modernizare, dezvoltare, cât şi printr-un dialog susţinut cu Organizaţia şi cu statele membre”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

 

La eveniment vor fi prezenţi oficiali români, membri ai Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în realizarea Studiului, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai sindicatelor.

 

Studiul Economic pentru România 2024 include o analiză macroeconomică a politicilor structurale, precum şi un capitol special dedicat unei tematici orizontale relevante. În cadrul ediţiei curente, capitolul special se axează pe decarbonizarea economiei.

 

Studiile economice ale OCDE sunt analize periodice, elaborate o dată la doi ani, ale economiilor statelor membre OCDE, statelor partenere şi candidate. De asemenea, Studiul urmăreşte să promoveze o mai bună înţelegere a situaţiei economice şi a provocărilor-cheie, indicând modalităţile de îmbunătăţire a performanţei economice generale, prin adresarea de recomandări specifice astfel încât să sprijine procesul de alinierea a României la standardele Organizaţiei.

 

Pentru România, aderarea României la OCDE reprezintă un obiectiv major, de importanţă strategică. În calitate de stat candidat la OCDE, Studiul Economic 2024 reprezintă un instrument esenţial pentru evaluarea performanţei economice şi orientarea politicilor în domenii de o importanţă deosebită pentru România.

 

În prezent, România se află în plin proces de aderare la OCDE, fiind evaluată în cadrul a 26 de comitete sectoriale ale organizaţiei conform Foii de Parcurs, document ce stabileşte termenii şi condiţiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru aderare, mai arată sursa citată.

 

După depunerea Memorandumului Iniţial la Paris în luna decembrie 2022, care cuprindea o autoevaluare a legislaţiei, politicilor şi practicilor interne, raportat la instrumentele juridice ale OCDE, România a intrat în cea de-a doua etapă a procesului de aderare. Autorităţile naţionale au răspuns la peste 50 de chestionare şi peste 30 de misiuni ale experţilor OCDE au vizitat deja ţara noastră. De asemenea, România participă cu regularitate la dialogul pentru aderare în cadrul comitetelor şi al structurilor de lucru ale OCDE.

 

În acest context, România a primit recent primul „aviz formal”, din cele 26 pe care trebuie să le obţină de la comitetele implicate în procesul de aderare, ca urmare a evaluării în cadrul Comitetului Înalţilor Funcţionari pentru Buget, conform sursei menţionate.

 

Totodată, un succes major de etapă a fost reprezentat de ratificarea de către România a Convenţiei privind combaterea coruperii funcţionarilor publici în tranzacţiile economice internaţionale/Convenţia anti-mită (din septembrie 2023), unul dintre cele mai importante instrumente multilaterale anti-corupţie.

Vezi si alte articole...