duminică, februarie 25, 2024

Ministerul Agriculturii propune aprobarea unor plafoane de 670,2 milioane lei alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic

EconomieMinisterul Agriculturii propune aprobarea unor plafoane de 670,2 milioane lei alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic

”Se aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru schemele decuplate de producţie, specia bovine, sectoarele lapte şi carne, precum şi pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine şi caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2023, în limita sumei de de 670.271.000 lei, echivalentul sumei de 134.768.480 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024 şi care se distribuie astfel:

a) 91.675.000 lei, echivalentul sumei de 18.432.690 euro, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;

b) 385.265.000 lei, echivalentul sumei de 77.463.560 euro, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;

c) 193.331.000 lei, echivalentul sumei de 38.872.220 euro, pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine”, arată Nota de fundamentare.

Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată, precum şi condiţiile de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic sunt prevăzute în secţiunea a 2-a a Ordinului MADR nr. 80/2023, cu modificările şi completările ulterioare, articolele 95-102.

”MADR a postat în transparenţă decizională un proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023. Prezentul proiect de act normativ aprobă plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023 şi stabileşte modalitatea de calcul al cuantumului per unitatea de măsură al ajutoarelor naţionale tranzitorii  în sectorul zootehnic, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne şi pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine”, informează ministerul.

Impactul bugetar este de circa 670.271.000 lei, respectiv 134.768.480 euro de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, reprezentând plăţi naţionale tranzitorii pentru anul de cerere 2023.

Acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităţilor specifice din sectorul de creştere a animalelor.

 

Vezi si alte articole...