sâmbătă, decembrie 2, 2023

Preşedintele Curţii de Conturi Europene, aflat în vizită oficială în România, a salutat eforturile de modernizare pe care Curtea de Conturi a României le face şi schimbările produse la nivelul instituţiei – FOTO

EconomiePreşedintele Curţii de Conturi Europene, aflat în vizită oficială în România, a salutat eforturile de modernizare pe care Curtea de Conturi a României le face şi schimbările produse la...

”La invitaţia preşedintelui Curţii de Conturi a României, Mihai Busuioc, preşedintele Curţii de Conturi Europene (ECA), domnul Tony Murphy şi domnul Viorel Ştefan – membru al ECA au întreprins o vizită oficială în România, în perioada 8-11 octombrie a.c. Vizita a avut loc în contextul promovării schimbului continuu de cunoştinţe şi experienţă în diferite domenii ale auditului public extern între Curtea de Conturi a României şi instituţia europeană. În prima parte a vizitei, reprezentanţii ECA au avut o întâlnire profesională cu auditorii publici externi din Camera de Conturi Braşov, urmată de o întrevedere cu Plenul Curţii de Conturi, la sediul central din Bucureşti. În cadrul întâlnirii cu membrii Plenului, preşedintele Curţii de Conturi Europene a prezentat câteva repere ale Raportului Anual al ECA privind exerciţiul financiar 2022, publicat săptămâna trecută. De asemenea, au fost abordate teme de actualitate în domeniul auditului public extern şi aspecte privind reforme instituţionale”, a anunţat Curtea de Conturi.

Preşedintele ECA a precizat că, în contextul activităţii principale a Curţii Europene, jumătate din activitate este dedicată raportului anual (audit financiar si de conformitate), iar jumătate pentru rapoarte speciale, rapoarte de audit al performanţei.

”În Raportul anual, conform strategiei noastre, am identificat domenii prioritare privind auditul performanţei, schimbările climatice, resursele naţionale, economia europeană competitivă, rezilienţă, democraţia şi statul de drept. Pentru stabilirea subiectelor auditurilor, ca parte a programului nostru anual, încercăm să identificăm teme care să ofere concluzii pertinente şi să ajute factorii de decizie. Pentru aceasta discutăm cu Parlamentul, cu statele membre, cu colegii noştri, ţinem cont de toate acestea pentru prioritizarea programului nostru”, a declarat preşedintele Curţii de Conturi Europene, Tony Murphy

Preşedintele ECA a salutat eforturile de modernizare pe care Curtea de Conturi a României le face şi schimbările produse, exprimându-şi totodată încrederea că această întâlnire va contribui la întărirea relaţiilor inter-instituţionale.

La rândul său, preşedintele Mihai Busuioc a evidenţiat paşii parcurşi în sensul consolidării capacităţii instituţionale, a îmbunătăţirii metodelor de audit şi a modalităţilor de interacţiune cu entităţile auditate.

”La fel cum Curtea de Conturi Europeană urmăreşte, prin acţiunile sale, să îmbunătăţească responsabilitatea şi transparenţa gestionării finanţelor Uniunii Europene, şi noi, la Curtea de Conturi a României, încercăm, prin auditurile pe care le facem, să contribuim cât mai mult la responsabilizarea sectorului public românesc şi să aducem valoare adăugată în viaţa cetăţenilor. Prin noua Strategie de Dezvoltare Instituţională pe care am început să o implementăm dorim să contribuim la dezvoltarea şi întărirea performanţei instituţiilor din administraţia publică românească, pentru ca acestea să ofere servicii publice de o cât mai bună calitate” – preşedintele Curţii de Conturi a României, Mihai Busuioc

În continuarea vizitei oficiale în România, delegaţia ECA, însoţită de preşedintele Mihai Busuioc, a avut întâlniri cu înalţi oficiali ai statului român din Parlament şi Guvern, precum şi cu reprezentanţi ai mediului academic, având loc întrevederi cu Marian Neacşu  viceprim-ministru şi cu Mihai Alexandru Ghigiu – şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu preşedinte Senatului – Nicolae Ciucă, cu ministrul Finanţelor – Marcel Boloş, cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Adrian Câciu şi cu studenţii şi personalul didactic de la Academia de Studii Economice, împreună cu rectorul Nicolae Istudor.

Curtea de Conturi Europeană (European Court of Auditors – ECA) este auditorul extern independent al Uniunii Europene. ECA auditează finanţele UE din fiecare domeniu de activitate al Uniunii. Este un organism colegial compus din 27 de membri, câte unul din fiecare stat membru. Curtea este organizată în cinci camere de audit, iar membrii Curţii sunt repartizaţi în câte una dintre camere. Activitatea fiecărei camere are o tematică bazată pe politici ale UE: Utilizarea durabilă a resurselor naturale; Investiţii pentru coeziune, creştere şi incluziune; Acţiuni externe, securitate şi justiţie; Reglementarea pieţelor şi economie competitivă; Finanţarea şi administrarea Uniunii. Domnul Tony Murphy a fost ales de membrii ECA, la 20 septembrie 2022, pentru a exercita funcţia de preşedinte al instituţiei pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2022 şi 30 septembrie 2025. Acesta îi succede domnului Klaus-Heiner Lehne, care a ocupat funcţia de preşedinte al Curţii din anul 2016.

 

 

Vezi si alte articole...