sâmbătă, iunie 15, 2024

Vouchere culturale pentru elevi

MedicalVouchere culturale pentru elevi

Programul “Vouchere Culturale pentru Elevi” a fost instituit prin Legea nr. 198/2023 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu scopul de a promova accesul elevilor la evenimente și activități culturale.

Iată ce prevede legislația actuală:

Cine beneficiază: Elevii din clasele a V-a, a IX-a și a XII-a din învățământul preuniversitar de stat.

Valoarea voucherului: 250 de lei/elev/an școlar.

Modalitatea de acordare:

Voucherele se vor acorda sub formă de carduri preplătite, emise de o companie specializată, selectată prin licitație publică. Cardurile vor fi distribuite elevilor prin intermediul unităților de învățământ.

Utilizarea voucherelor:

Voucherele pot fi utilizate pentru participarea la: spectacole artistice (teatru, muzică, dans etc.), vizite la muzee, expoziții și alte obiective culturale, achiziționarea de cărți, reviste și alte materiale culturale, participarea la cursuri și ateliere culturale.

Perioada de valabilitate:

Voucherele vor fi valabile pe tot parcursul anului școlar pentru care au fost emise.

Nerespectarea legislației:

Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea și utilizarea voucherelor va fi sancționată conform legii.

Informații suplimentare:

Ministerul Educației va elabora normele metodologice necesare implementării programului. Programul va fi finanțat din bugetul Ministerului Educației.

Vezi si alte articole...