joi, mai 30, 2024

Indemnizația compensatorie a copiilor cu dizabilități în România

MedicalIndemnizația compensatorie a copiilor cu dizabilități în România

Indemnizația compensatorie pentru copiii cu dizabilități este o formă de sprijin financiar oferit de statul român pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor suplimentare generate de dizabilitatea copilului. Această indemnizație nu este o pensie, ci un drept social care are ca scop asigurarea egalității de șanse și a participării depline a copiilor cu dizabilități la viața socială.

Cine are dreptul la indemnizația compensatorie?

Copiii cu dizabilități severe sau multiple, care au un grad de handicap de minimum 80%. Copiii cu dizabilități moderate, care au un grad de handicap de minimum 60%. Copiii cu dizabilități ușoare, care au un grad de handicap de minimum 40%.

Care este valoarea indemnizației compensatorii?

Conform OUG 168/2022, articolul XIX, indemnizația acordată începând cu luna ianuarie a anului trecut are următoarele valori: 316 lei pentru copiii cu handicap grav; 184 lei pentru copiii cu handicap accentuat; 64 lei pentru cei cu handicap mediu.

Cum se solicită indemnizația compensatorie?

Indemnizația compensatorie se solicită prin depunerea unei cereri la Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) din județul de domiciliu al copilului. Cererea trebuie să fie însoțită de o serie de documente, printre care: certificatul de grad de handicap al copilului, actul de identitate al părintelui sau tutorelui legal, adeverință de la medicul de familie care atestă starea de sănătate a copilului, declarație pe propria răspundere din partea părintelui sau tutorelui legal.

Unde se pot obține mai multe informații despre indemnizația compensatorie?

Pentru mai multe informații despre indemnizația compensatorie, puteți consulta site-ul web al Agenției Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD): https://anpd.gov.ro/web/contact/ De asemenea, vă puteți adresa direcției de asistență socială din județul de domiciliu al copilului sau organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul dizabilității.

Vezi si alte articole...