miercuri, mai 29, 2024

Modificările legii RCA trebuie să țină cont de principiile protectiei asiguratilor

Comunicate de PresaModificările legii RCA trebuie să țină cont de principiile protectiei asiguratilor

În contextul discuțiilor privind modificarea substanțială a legislației din domeniul RCA, Asociațiile Finprotect care reprezintă interesele consumatorilor beneficiari  de servicii financiare le reamintesc tuturor celor implicați în acest proces că sensul și scopul fundamental al asigurării de răspundere civilă față de terți o reprezintă protecția oferită asiguraților.

Nicio discuție legată de schimbarea legii nu poate porni decât de la interesele consumatorilor, iar în acest context asociația propune să se țină cont în principal de cinci principii  de bază, convenite anterior de principalii stakeholderi,  și stipulate mai jos, izvorâte din Codul Civil.

“Finprotect, asociație constituită din membrii cu experiențe profesionale multiple în domeniu, solicită forurilor legislative și de reglementare luarea în considerare a implicațiilor asupra drepturilor și intereselor consumatorilor (asigurați, respectiv păgubiți) și respectarea a 5 principii de bază discutate și agreate de-a lungul timpului de toate părțile interesate (stakeholderi). Din această perspectivă, solicităm, încă o dată,  implicarea asociațiilor de consumatori dedicate domeniului financiar în dezbaterile aferente emiterii de reglementări sau legi care afectează consumatorii, din primele faze a elaborării unor astfel de acte”, transmite Paraschiv Constantin, președinte Finprotect.

Principiile menționate mai jos pornesc de la următoarele prevederi fără echivoc din Codul Civil:

  • 1.357, alin.(1): “Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.”
  • 2.223: ”(1)În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde potrivit legii față de terțele persoane prejudiciate şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.”
  • 2.226, alin. 1: ”(1)Asigurătorul plătește despăgubirea direct terței persoane prejudiciate, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către asigurat.”

 

Legea 132/2017 vine doar să completeze prevederile legale amintite. Conform prevederilor Legii 132/2017, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto acoperă prejudicii produse terților prin accidente de vehicule, astfel asiguratul fiind obligat la repararea integrală a prejudiciului creat prin fapta sa.

 

Cele 5 principii[1] care trebuie, în viziunea noastră, să fie obligatoriu respectate de viitoarea formă a legii RCA sunt următoarele:

 

Principiul 1: Prevederile legale să fie clare și să nu genereze interpretări contradictorii ale drepturilor și obligațiilor părților implicate, care să determine dispute legale judiciare și extrajudiciare, cu privire la drepturile și obligațiile părților implicate.

 

Principiul 2: Prevederile legale aplicabile răspunderii civile auto obligatorii trebuie să asigure acordarea și plata despăgubirilor cuvenite în cuantum egal cu întinderea prejudiciului (nici mai mic, dar nici mai mare decât acesta).

 

Principiul 3: Drepturile persoanei păgubite nu ar trebui limitate sau condiționate, astfel încât aceasta să își obțină despăgubirea integrală într-un termen cât mai scurt.

 

Principiul 4: Prevederile legale aplicabile răspunderii civile auto obligatorii trebuie să prevină abuzurile din partea tuturor părților implicate.

 

Principiul 5: În vederea stabilirii unei despăgubiri corecte, plecând de la interesele și drepturile consumatorilor statuate de Principiile 2 și 3, sistemele de specialitate utilizate în evaluarea daunelor, a vehiculelor sau a bunurilor avariate, trebuie să respecte un set de criterii bine definit, să minimizeze intervenția umană, să fie certificabile și auditabile.

 

 

 

Paraschiv Constantin

Președinte Finprotect

[1] Sursa: https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/605884dfd7744985008876.pdf

Vezi si alte articole...