luni, iunie 17, 2024

Pensia alimentară în România: Vârsta și condițiile de plată

MedicalPensia alimentară în România: Vârsta și condițiile de plată

Conform legislației românești, pensia alimentară este o obligație legală a părinților de a contribui la întreținerea copiilor lor minori. Această obligație subzistă indiferent dacă părinții sunt căsătoriți, divorțați, separați de fapt sau nu au fost niciodată căsătoriți.

Vârsta la care se plătește pensia alimentară:

Pensia alimentară se datorează până la împlinirea majoratului copilului, adică până la 18 ani.

În mod excepțional, pensia alimentară poate fi datorată și după majoratul copilului, dacă acesta urmează studii superioare acreditate, dar nu mai mult de până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Condiții de plată a pensiei alimentare:

Pensia alimentară se stabilește de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească, ținând cont de nevoile copilului și de posibilitățile financiare ale părintelui obligat.

Instanța poate lua în considerare următoarele aspecte: veniturile părintelui obligat, nevoile copilului (hrană, îmbrăcăminte, educație, îngrijire medicală etc.), veniturile din alte surse ale copilului (dacă este cazul), standardul de viață al părintelui obligat.

Pensia alimentară poate fi stabilită ca o sumă fixă lunară sau ca o cotă procentuală din veniturile nete ale părintelui obligat.

Părintele obligat are obligația de a plăti pensia alimentară lunar, până la data stabilită de instanță. Neplata pensiei alimentare poate duce la executarea silnică, la solicitarea beneficiarului.

Vezi si alte articole...