miercuri, mai 29, 2024

Piedone a fost chemat în judecată de o femeie ce primește o pensie de mizerie. Ce taxe împovărătoare urma să plătească la Primărie

ActualitatePiedone a fost chemat în judecată de o femeie ce primește o pensie de mizerie. Ce taxe împovărătoare urma să plătească la Primărie

Cristian Popescu Piedone figurează ca pârât, în calitate de primar al Sectorului 5, într-un dosar în care o pensionară a cerut să fie scutită de plata unor taxe.

Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, este candidatul Partidului Umanist Social Liberal pentru funcția de primar al Capitalei. După intrarea în cursă a Gabrielei Firea, Piedone a pierdut procente importante în sondajele de opinie. Ultimul sondaj, efectuat de INSCOP, arată că Nicușor Dan se află pe primul loc în intențiile de vot, cu 38,5 %, urmat de Piedone, cu 27,4%, și de Gabriela Firea, cu 21,4%.

Reclamanta a solicitat instanţei acordarea ajutorului public judiciar

Numele lui Cristian Popescu Piedone apare ca pârât, în calitate de primar al sectorului 5, într-un dosar înregistrat pe 6 iulie 2023 la Judecătoria Sectorului 5, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant este I.M., iar obiectul dosarului este “uzucapiune”. Dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani.

Prin cererea înregistrată, reclamanta a solicitat instanţei acordarea ajutorului public judiciar, în sensul de a fi scutită de la plata taxelor de timbru în cuantum de 2.863,64 lei şi 6.662,16 lei, sume necesare pentru formularea unor cereri de constatare a unor drepturi de proprietate asupra unei construcții și a unui teren. Taxa de timbru pentru serviciile juridice prestate de stat se plătește la primăria de la domiciliul plătitorului.

În motivarea cererii, ea a afirmat că nu are posibilităţi financiare pentru achitarea sumelor indicate, singurul său venit fiind cel provenit din pensie. De asemenea, reclamanta a susţinut că nu deţine niciun imobil în proprietate şi că în ultimele 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar într-un alt dosar.

În prezenta cauză, instanța a reținut că, în fapt, reclamanta a invocat, prin cererea formulată, imposibilitatea obiectivă de a achita taxa judiciară stabilită în sarcina sa, decurgând din împrejurarea că nu are venituri suficiente care să-i permită plata sumelor de bani generate de proces și asigurarea, în condiții decente, a traiului lunar.

Femeia are o pensie de 1.410 lei

În dosar se menționează că reclamanta realizează un venit net de 1.410 lei lunar, astfel cum rezultă din cuponul de pensie. De asemenea, aceasta a declarat pe proprie răspundere că, în ultimele 12 luni, a beneficiat de ajutor public judiciar. Instanța a reținut că, în condițiile în care aceasta are o pensie de doar 1.410 lei, constată că o astfel de valoare nu include și cheltuielile pe care orice persoană are nevoie să le angajeze pentru a supraviețui, respectiv cele privind hrana, îmbrăcămintea (minimum 1.500 lei lunar).

În determinarea venitului net lunar avut în vedere pentru aprecierea incidenței acordării facilităților prevăzute de lege, este necesar să fie avute în vedere, pe lângă veniturile cu caracter periodic, și cheltuielile lunare, generate de exigențele traiului zilnic, fără de care nu s-ar putea concepe o existență decentă. Astfel, în aprecierea plafoanelor impuse trebuie incluse orice cheltuieli de strictă necesitate, care nu pot fi întotdeauna cuantificate în mod neechivoc, dar care au o existență neîndoielnică, precum cele cu hrana, medicamentele ori utilitățile.

Numai în acest mod se poate asigura efectivitatea dreptului de acces la justiție, care să permită petentei formularea pretențiilor sale în fața instanței de judecată. În acest context, instanța a apreciat că plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 2.863,24 lei (în ceea ce privește cererea de constatare a dreptului de proprietate asupra terenului) şi 6.662,61 lei (în ceea ce priveşte cererea de constatare a dreptului de proprietate asupra construcţiei) s-ar transforma într-o sarcină excesivă pentru petentă, aceasta putându-se afla în imposibilitatea de a-şi asigura traiul zilnic, se arată în dosarul aflat în instanță.

Instanța va admite cererea pensionarei

Ajutorul public judiciar poate fi solicitat de orice persoană fizică, în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces. De asemenea, beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară, iar în acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

Pentru un venit mediu lunar sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%, iar în celelalte situații, ajutorul public judiciar se poate acorda proporțional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiție.

Prin urmare, instanţa a comunicat că, faţă de situaţia de fapt reţinută şi posibilităţile financiare ale petentei, urmează să admită cererea de acordare a ajutorului public judiciar şi să dispună scutirea petentei de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 2.863,24 lei (uzucapiune) + 6.662,61 lei (accesiune). Pe 29 aprilie 2024, Judecătoria Sectorului 5 a amânat cauza până pe 13 mai 2024 pentru a se împlini termenul de 25 de zile pentru depunerea întâmpinării.

Vezi si alte articole...