miercuri, mai 29, 2024

“Tranziția Justă în România, Polonia și Bulgaria: Sprijin pentru Oameni și Comunități”

Economie“Tranziția Justă în România, Polonia și Bulgaria: Sprijin pentru Oameni și Comunități”

În contextul ambițiosului Acord European Verde, care vizează o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, Mecanismul pentru o Tranziție Dreaptă (JTF) devine un instrument-cheie. Acesta are rolul de a asigura că trecerea către o economie sustenabilă se realizează în mod echitabil, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

România, Polonia și Bulgaria se numără printre țările europene care vor beneficia de acest sprijin crucial. În cele ce urmează, vom explora cum JTF contribuie la transformarea acestor națiuni, protejând lucrătorii și comunitățile afectate de tranziție și pregătindu-le pentru viitorul verde.

Contextul în care are loc această tranziție justa este unul de transformare profundă:

 1. Acordul European Verde (Green Deal):
  • Inițiativa UE pentru a face Europa neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050.
  • Vizează reducerea impactului asupra mediului și promovarea unei economii sustenabile.
 2. Mecanismul pentru o Tranziție Dreaptă (JTF):
  • JTF este un instrument-cheie în cadrul Acordului European Verde.
  • Sprijină lucrătorii și comunitățile cele mai afectate de tranziție, în special în regiunile dependente de combustibilii fosili sau cu industrii poluante.
 3. Alte tranziții în paralel:
  • Digitalizarea: Integrarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele economiei.
  • Economia circulară: Reducerea deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor.

Aceste tranziții sunt interconectate și necesită o abordare integrată pentru a asigura o dezvoltare durabilă și echitabilă în Europa .

Alocarea fondurilor

Bulgaria: 1,2 miliarde de euro

Polonia: 3,85 miliarde de euro

România: 2,14 miliarde de euro

articolul complet, pe sud-vest.ro

Vezi si alte articole...